Beroepsgeheime-dienst

Illustratie voor Opiniepagina 2015. Hoe heilig is het medisch beroepsgeheim?